Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 472/16, ogłosił upadłość dłużnika Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. z siedzibą w Turku, KRS 0000269386, nr NIP 6680000047, nr REGON 00061752200000

 

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 306/16

 

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności wobec upadłego w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza.

Wyznaczono zastępcę sędziego - komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego.

Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Marciniaka.

 

Wskazuj się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art 3 ust 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz. U. UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.), a postępowanie ma charakter główny.

 

Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

  Strona główna   
Firma     Oferta     Rozkład jazdy     Oferty turystyczne     Przetargi     Aktualności     Biuletyn Informacji Publicznej     Kontakt     

Warning: Smarty error: unable to read resource: "file:../online24/templates/copyright_online24.tpl" in /home/users/pksturek/libs/Smarty.class.php on line 1149

zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.